- Skoncentrowany luksus dla Ciebie i Twojego ogrodu.
Najwyższa jakość
Najwyższa jakość

Decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju HORnn-8110-13/13(41) Decyzja Nr 320/13. na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2007r. o nawozach i naworzeniu Dz.U. nr 147 poz. 1033 z późn. zm.

Opinia Instytutu Ogrodnictwa, Pracownia Nawożenia Roślin Warzywnych, Skierniewice

Certyfikaty Polskiego Centrum Badań i Certyfikasji  S.A.

Certyfikat zgodności Z/13/20104/13/PC

Wyrób jest przydatny w produkcji ekologicznej zgodnie z:
Rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91
Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli art. 23 ust. 4

DARINA MOŻE BYĆ STOSOWANA W PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ ZGODNIE Z PRZEPISAMI ROZPORZĄDZEŃ (WE) NR 834/2007 I (WE) NR 889/2008