Skoncentrowany luksus dla Ciebie i Twojego ogrodu.

Czy Darina może być stosowana w gospodarstwach ekologicznych ? 

Darina to organiczny, wolny od zanieczyszczeń płynny nawóz. Jest wydobywany z dna polodowcowych jezior, znajdujących się na czystych, nieskażonych terenach. Dzięki temu, że jest naturalną kopaliną jest przyjazna dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz nieszkodliwa dla środowiska. Darina posiada niezbędne CERTYFIKATY.

Znak EKO (forka EKO)

Certyfikat zgodności Z/13/20104/13/PC

Wyrób jest przydatny w produkcji ekologicznej zgodnie z:

  • Rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91
  • Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli art. 23 ust. 4